For at alle skal kunne få det meste ud af deres tid på vandet, er det vigtigt at vi alle hjælper hinanden til at holde havene rene – det er naturen sikkert også taknemmelig for.

Derfor har vi samlet nogle tips til hvordan du kan hjælpe med at holde havene i skik, så de er rene og blå at se på når du er ude og sejle!

  • Minimer rensning og vedligeholdelse af din båd i vandet. Gem eventuelt vedligeholdelsesprojekter til værftet. Når du udfører arbejde på vandet, så minimer din indvirkning ved at holde affald indenbors. Brug klude og en støvsuger til at samle alle dråber og snavs så du kan smide det ud inde på land.
  • Kassér farligt affald på den rigtige måde. Smid maling, batterier, frostvæske, rengøringsmidler, olie, oliefiltre og andet farligt affald i en indsamlingsfacilitet eller container til farligt affald.
  • Smid intet overbord! Hold dit skrald om bord. Kast aldrig cigaretstumper, fiskelinjer eller andet affald i havet. Udnyt faciliteter på havnen til at genbruge plastik, glas, metal og papir.
  • Brug ikke sæbe. Brug aldrig sæbe til at blive af med brændstof og olieudslip. Det øger skader på miljøet, og det er ulovligt.