At blive god til at sejle betyder at være fortrolig med vigtige regler inden for sejlads. En ting at huske på er, at der er forskellige regler for sejlbåde og motorbåde. Fortsæt med at læse nedenfor for et godt overblik over grundlæggende sejladsregler, baseret på COLREGS, som er de internationale forskrifter for undgåelse af sammenstød ved havet.

1. Hold altid en korrekt udkig for at undgå at kollidere med andre både

2. Hold en sikker hastighed til enhver tid, så du forbliver i kontrol af din båd

3. Brug sund fornuft, når du vurderer risikoen for kollision med andre både omkring dig

4. Bagbord giver plads til styrbord: Hvis to sejlbåde nærmer sig hinanden og vinden er på en forskellig side af hver båd, så er sejlads reglerne at sejlbåden der har vinden på bagbord, altid skal give ret til vejen til den anden.

5. Ethvert fartøj, der overtager en anden, skal altid holde sig langt væk fra fartøjet.

6. En sejlbåd bør altid holde sig væk fra enhver båd, der ikke er under kommando, er begrænset i evnen til at manøvrere eller fisker

7. Ikke-kommercielle motorbåde giver sædvanligvis vej for sejlbåde, medmindre sejlbåden overhaler dem.